Leiar ved NAV Sauda og Suldal, Anne Birkeland, seier at dei tilsette er prega av drapet på ein NAV-tilsett i Bergen denne veka. Foto: Andreas Isaksen.
Leiar ved NAV Sauda og Suldal, Anne Birkeland, seier at dei tilsette er prega av drapet på ein NAV-tilsett i Bergen denne veka. Foto: Andreas Isaksen.

NAV-tilsette i Sauda rysta etter drapet i Bergen:

– Dette set spor i oss alle