Etneordførar Mette Heidi B. Ekrheim stilte sporty opp i ”Saudatunnelløpet”-t-skjorter saman med Kjetil Harestad, Harald Halvorsen Løland, Ketil Barkved og Lars Nicolay Solbjørg, som ein PR-gimmick for å skape meir blest rundt tunnelplanane.
Etneordførar Mette Heidi B. Ekrheim stilte sporty opp i ”Saudatunnelløpet”-t-skjorter saman med Kjetil Harestad, Harald Halvorsen Løland, Ketil Barkved og Lars Nicolay Solbjørg, som ein PR-gimmick for å skape meir blest rundt tunnelplanane. FOTO: Frank Waal.

Tunnelløpet på plass – manglar tunnelen