Deltakarane på stiftingsmøtet blei vist og forklart korleis ein ser føre seg utviklingsplanen i Svandal. Dagleg leiar i Sauda skisenter, Lars Reidar Fosstveit, bidrog med informasjon. Begge foto:
Deltakarane på stiftingsmøtet blei vist og forklart korleis ein ser føre seg utviklingsplanen i Svandal. Dagleg leiar i Sauda skisenter, Lars Reidar Fosstveit, bidrog med informasjon. Begge foto: FOTO: Knut Atle M. Seim.

Folkeheisen Sauda AS formelt stifta:

Bad om to millionar – kunne lett fått tre