Styreleiar i Sauda Vekst og Sauda Ferie & Fritid, Svein Ilstad (til høgre) og dagleg leiar i Sauda Ferie & Fritid, Ragnar Fosstveit, er einige om at tida er rett for eit vegskille.
Styreleiar i Sauda Vekst og Sauda Ferie & Fritid, Svein Ilstad (til høgre) og dagleg leiar i Sauda Ferie & Fritid, Ragnar Fosstveit, er einige om at tida er rett for eit vegskille. FOTO: Andreas Isaksen.

Sauda Vekst sel seg ut av Sauda Ferie & Fritid AS:

– Ønsker nye eigarar frå reiselivsnæringa