Renoveringa av rådhuset er i gang. Kommuneleiinga meiner at verken nedskalerte prosjekt, fortsatt bruk eller å slutta å bruka rådhuset er realistiske alternativ.
Renoveringa av rådhuset er i gang. Kommuneleiinga meiner at verken nedskalerte prosjekt, fortsatt bruk eller å slutta å bruka rådhuset er realistiske alternativ. FOTO: Portal Norge.

Renoveringa av Sauda rådhus: Kommunen mangla rimelegare alternativ