Storlivatn dam i Sauda er ein av kraftinstallasjonane som blir trekt fram som ekstra attraktive kraftturismemål.
Storlivatn dam i Sauda er ein av kraftinstallasjonane som blir trekt fram som ekstra attraktive kraftturismemål. FOTO: Frank Waal.

Sauda blir ein sentral del av kraftturismen i Rogaland