Kraftlinjer 3 aug 2021
FOTO: Knut Atle M. Seim.

Avgiftskutt vil hjelpe mot høye strømregninger