Jarle Grindheim er tilsett som ny geografisk driftseiningsleiar i Sauda, Suldal, Vindafjord og Etne. Han har også overtatt rolla som øverste leiar ved tenesteeininga Sauda og Suldal.
Jarle Grindheim er tilsett som ny geografisk driftseiningsleiar i Sauda, Suldal, Vindafjord og Etne. Han har også overtatt rolla som øverste leiar ved tenesteeininga Sauda og Suldal. FOTO: Andreas Isaksen.

Jarle Grindheim er ny politisjef