Saudatunnelen med mer

Var for en tid tilbake en oversikt i Ryfylke om tidsbesparelser til diverse byer og tettsteder dersom tunnelen blei bygd. Dette er stort sett det einaste konkrete med prosjektet i dag.

Savner en skisse over inngrepene i Saudasjøen opp til tunnelåpning pluss høydeforskjell fra Saudaveien og til høgaste pungt i tunnelen.

Etter 90 år med arbeid for tunnelen blir det nå lansert nye planar om å legge høgspentlinja som går i Nordstøldalen igjennom tunnelen. Dette var tema på et folkemøte på Folkets Hus 22.09. Hverken Vegvesenet eller Statkraft var til stede med innlegg. Det som fekk mest omtale i Ryfylke var t-skjorte-gimmicken og faktisk mindre spalteplass enn «Veka som gjekk utanfor Sandeid».

Saudatunnelen vil eg som 65-åring i dag neppe få oppleva, så eg vil heller over på meir dagsaktuelle ting. Nemleg Svandalsfossen og veien derfra og til Svandalsveien. Svandalsfossen har vore et problem siden Ropeidvegen blei bygd.

Etter vekevis med arbeid fekk me ledelys på brua som virker best i godvær. Her kunne en enkelt satt opp lysregulering slik en har det ved andre typer vegarbeid. På strekningen blei det utført omfattende sikringsarbeid i fjellskjæringane. Vel og bra på innsida, men hvorfor blei ikke fjellnabbane på utsida fjerna , samt satt opp forstøtningsmurar der det var nødvendig? Da kunne en fått gulstripe hele veien.

I dag er det plassar der det ikke er passering for to trailere. Da hadde det blitt tryggere for både gående og syklende på strekningen. Mitt spørsmål er: Hvordan er dialogen mellom kommunen og Sauda Vekst overfor Vegvesenet når slike arbeidsoperasjoner blir planlagt og utført?

Så et annet hjertesukk. Nemlig søknad fra Sauda Installasjon om skuterløyve. Her skal firmaet måtte bruke en som allerede har løyve. Det vil si at kunden må betale for en mann ekstra. Dersom det kreves to fagarbeidere må en kjøre to turer. Hva med å ha et ambulerande løyve for feier og næringsliv forøvrig?

Hadde kommunen og Sauda Vekst sørga for å få til heilårsveier til alle hyttedaler så hadde ikke dette vært et problem.