Sauda kommunestyre har i dag vedtatt å oppheva det omstridde H910-hensynssona.
Sauda kommunestyre har i dag vedtatt å oppheva det omstridde H910-hensynssona. FOTO: Ingvil Bakka.

Nå er H910 fjerna frå kommuneplanen