Ved landslinja for yrkessjåførar avdeling Birkeland er det utført rustesting av elevar, ein praksis som fleire meiner er lovstridig. Praksisen er imidlertid stoppa før inneværande skuleår.
Ved landslinja for yrkessjåførar avdeling Birkeland er det utført rustesting av elevar, ein praksis som fleire meiner er lovstridig. Praksisen er imidlertid stoppa før inneværande skuleår. FOTO: Arkiv.

Reagerer på rustesting av elevar på skulen: – Kjentes ikkje frivillig å la seg teste