Deling av ulovleg bilete- og videomateriale er eit aukande problem, og det er avdekt alvorlege tilfelle også i Sauda. No ber politiet foreldre vere ekstra på vakt.
Deling av ulovleg bilete- og videomateriale er eit aukande problem, og det er avdekt alvorlege tilfelle også i Sauda. No ber politiet foreldre vere ekstra på vakt. FOTO: Colourbox.

Spreiing av ulovlege bilde og videoar også i Sauda