Breiborg veg
FOTO: Knut Atle M. Seim.

FV 520, vinteråpen vei til Breiborg

Fylkesvei 520 mellom Hellandsbygd og Røldal, en nasjonal turistvei, er vinterstengt fra første halvdel av desember. til midten av mai. Strekningen mellom Hellandsbygd og Breiborg åpner til vinterferien, og da vinterferien de senere årene har vært lagt til uke 9 medfører det at denne strekningen er stengt i omtrent 2,5 måneder.

Hyttefolket på Breiborg (ca 90 hytter), og dagsturister, har levd med dette i alle år, og i perioden veien er stengt blir hyttene og området lite benyttet. De ivrigste tar skia fatt eller leier transport med snøscooter for å benytte hytta og området når veien er vinterstengt. De senere årene har vinterværet ikke vært på lag med oss. Mildværet, selv i januar og februar, har medført at veien fra Hellandsbygda ofte er bar et godt stykke, ofte langt opp mot Litlastølen, og den gamle brøytestasjonen, ca 1,5 km fra Breiborg. Siden snøscooteren ikke kan kjøre på bar vei, begrenser det i stor grad transportmulighetene opp til Breiborg. Gjentatte ganger kan det også være en halsbrekkende opplevelse å gå på ski på den islagte veien.

I mai måned 2021 hadde Sauda kommune et møte med Rogaland fylkeskommune der brøyting av FV 520 var tema. Referatet fra møtet sier at veien skal holdes åpen til 20. desember så lenge det er mulig med normalt brøyteutstyr (ikke fres). Det åpnes for at strekningen opp til Breiborg kan holdes åpen gitt at det er akseptable forhold, selv om det ikke er mulig å brøyte videre til Røldal. Vegen nattestenges etter gitte kriterier. Dagens bommer opprettholdes, men det utøves en mer fleksibel mht stenging.

Været de siste årene har som nevnt vært mildt med lite snø lavere enn ca 500 moh. Det hadde derfor vært relativt enkelt å ha holdt strekningen mellom Hellandsbygd og brøytestasjonen ved Litlastøl åpen ved hjelp av normalt brøyteutstyr i hele perioden mellom stenging i desember og åpning til vinterferien. Ved brøytestasjonen er der også parkeringsplass. Herfra kunne en ha gjennomført vare- og persontransport med snøscooter på vanlig måte, og skituren kunne startet på snø.

Vi oppfordrer til at Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Sauda kommune finner-, og praktiserer en løsning der en holder veien opp til Breiborg åpen lengst mulig, samt at en benytter seg av muligheten til å holde veien åpen til brøytestasjonen ved Litlastøl dersom det går. På denne måten blir det flotte høyfjellsterrenget på Breiborg lettere tilgjengelig for turgåere og hyttefolket, også midtvinters.