Rådmann Rune Kloster Tvedt meiner brukarar av heimetenester må akseptere eit dårlegare kommunalt tilbod frå nå av. Samtidig meiner han Sauda må gjere seg meir attraktiv og foreslår nytt torg til 18 millionar kroner i 2023 og 2024.
Rådmann Rune Kloster Tvedt meiner brukarar av heimetenester må akseptere eit dårlegare kommunalt tilbod frå nå av. Samtidig meiner han Sauda må gjere seg meir attraktiv og foreslår nytt torg til 18 millionar kroner i 2023 og 2024. FOTO: Frank Waal.

Vil ha slutt på at Sauda overlever på kraftinntekter