Det er lett å tenka at "koronaen er over", sidan dei strenge smittevernkrava ikkje lenger gjeld. Men koronasmitten held fram med å spreia seg i samfunnet, både blant dei uvaksinerte og dei vaksinerte.
Det er lett å tenka at "koronaen er over", sidan dei strenge smittevernkrava ikkje lenger gjeld. Men koronasmitten held fram med å spreia seg i samfunnet, både blant dei uvaksinerte og dei vaksinerte. FOTO: Ingvil Bakka.

– Pandemien er ikkje over