Harald Halvorsen Løland har dei siste åra jobba med samferdsel og næringsutvikling gjennom eit engasjement i Sauda Vekst. Her saman med tidlegare Vekst-leiar Inge Løyning.
Harald Halvorsen Løland har dei siste åra jobba med samferdsel og næringsutvikling gjennom eit engasjement i Sauda Vekst. Her saman med tidlegare Vekst-leiar Inge Løyning. FOTO: Ingvil Bakka.

Løland blir mulegheitsutviklaren til Sauda kommunale foretak