Haugesund sjukehus har for tida fire pasientar innlagt med covid-19. Sjukehusleiinga ber publikum unngå å besøka pasientar som ikkje er alvorleg sjuke, eller som bare er innlagt kort tid.
Haugesund sjukehus har for tida fire pasientar innlagt med covid-19. Sjukehusleiinga ber publikum unngå å besøka pasientar som ikkje er alvorleg sjuke, eller som bare er innlagt kort tid. FOTO: Erik Dankel.

Ber publikum droppa unødvendige besøk på sjukehuset