Fleire jenter søker seg inn på fag retta mot industri. Ingri Helena Havrevoll (til venstre) og Linnea Haraldsen har ikkje angra på at dei valte Teknikk- og industrifag ved Sauda vidaregåande skule.
Fleire jenter søker seg inn på fag retta mot industri. Ingri Helena Havrevoll (til venstre) og Linnea Haraldsen har ikkje angra på at dei valte Teknikk- og industrifag ved Sauda vidaregåande skule. FOTO: Andreas Isaksen.

Fleire jenter siktar mot industrien