Utbygginga av småkraftanlegget i Risvollelva starta opp i juni 2019. Framdrifta har gått alt anna enn etter planen. Nå får dei kritikk for å ha sleppt boreslam ut i elva.
Utbygginga av småkraftanlegget i Risvollelva starta opp i juni 2019. Framdrifta har gått alt anna enn etter planen. Nå får dei kritikk for å ha sleppt boreslam ut i elva. FOTO: FRank Waal/Arkiv.

Grisa til Risvollelva med boreslam