Geolog Agnes Haker opplyser til Ryfylke at eit stort, ustabilt fjellstykke no blir forsøkt pressa ut.
Geolog Agnes Haker opplyser til Ryfylke at eit stort, ustabilt fjellstykke no blir forsøkt pressa ut.

Geologen har gjort sine undersøkingar:

Forsøker å presse ut blokk på 100 tonn