Elevrådsleiar ved Sauda vidaregåande skule, Mathias Hystad Gudbrandsen, stortrivst på idrettslinja Park- og frikøyring. Han trur ikkje eit fritak frå fråværsregelen vil føre til mykje ”skulking” på skulen i Sauda.
Elevrådsleiar ved Sauda vidaregåande skule, Mathias Hystad Gudbrandsen, stortrivst på idrettslinja Park- og frikøyring. Han trur ikkje eit fritak frå fråværsregelen vil føre til mykje ”skulking” på skulen i Sauda. FOTO: Andreas Isaksen.

– Eit klokt val å oppheve fråversgrensa ut skuleåret