Barn og foreldre rammes av Brakamoen Barnehage SAs politiske lockout!

Brakamoen Barnehage SA er medlem i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), og styret i PBL har bedt sine medlemsbarnehager om å stenge onsdag 24. november kl. 14 og ut dagen. Brakamoen følger oppfordringen, og det fører til at foreldre bes hente barna sine før vanlig tid.

Bakgrunnen for at Brakamoen og flere andre private barnehager stenger er en protest mot Ap/Sp-regjeringens forslag til statsbudsjett, og den foreslåtte nedjusteringen av den flate dekningen av pensjonskostnadene til private barnehager.

Bakgrunnen for nedjusteringen er at driftstilskuddsordningen knyttet til pensjon har vært lite treffsikker. Noen få barnehager har høyere utgifter enn fastprisen som ligger i tilskuddet, mens ganske mange andre barnehager har langt lavere utgifter enn det de får i tilskudd. Rapporten “Finansiering av private barnehager” (2019) fra Telemarksforskning, viser at private barnehager brukte en milliard mindre i 2017 på ansattes pensjon enn det de fikk utbetalt i tilskudd fra staten. Hvor er den milliarden blitt av?

Kommersielle barnehager tjener mest på ordningen slik den er i dag ettersom de jevnt over har lavere utgifter til pensjon. Solberg-regjeringen foreslo i sitt siste statsbudsjett å redusere påslaget fra 13 % til 11%. I Støre-regjeringens tilleggsproposisjon foreslår de en videre nedjustering til 10%.

At PBL nå foreslår å ramme barn og foreldre gjennom en politisk stengning er fullstendig urimelig og et klart brudd på avtalen mellom barnehager og foreldre. Dette er helt uakseptabelt og ikke en aksjonsform som tjener PBL eller Brakamoen til ære. Vi har heller ikke tradisjon for denne formen for politisk lockout som de nå introduserer.

På sine nettsider skriver PBL følgende om aksjonen;:

“Men ettersom markeringen i juridisk forstand er et brudd på avtalen barnehagene har med foreldrene, har barnehagene i siste omgang ikke annet valg enn å forholde seg til foreldrenes beslutninger. Barnehagene bør derfor ha beredskap på at ikke alle barna blir hentet innen klokken 14.00.” I lørdagens Klassekamp slo samtidig administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, fast at det er frivillig for barnehagene å delta og at de ansatte vil få lønn under aksjonen.

Min klare oppfordring til dere foreldrene i Brakamoen barnehage SA er å smile pent og si at dere henter til vanlig tid når dere leverer om morgenen onsdag 24. november. Brakamoen barnehage SA og PBL har overhode ikke anledning til å kaste barna ut på bakgrunn av den politiske diskusjonen som foregår mellom Regjeringen, Stortinget og PBL. Det fastslår jo PBL selv i informasjonen på sine egne nettsider.