Her underteiknar Kristian Landro kontrakten på at han er tilsett som dagleg leiar i Folkeheisen Sauda as. Styreleiar Jan Alne er godt fornøgd med at gondol-prosjektet nå går inn i ein endå meir aktiv fase i prosessen med å få realisert ein gondolbane i Svandal.
Her underteiknar Kristian Landro kontrakten på at han er tilsett som dagleg leiar i Folkeheisen Sauda as. Styreleiar Jan Alne er godt fornøgd med at gondol-prosjektet nå går inn i ein endå meir aktiv fase i prosessen med å få realisert ein gondolbane i Svandal. FOTO: Ingvil Bakka.

Ny fase i gondolbane-arbeidet:

Folkeheisen har fått dagleg leiar