Rådmannen rår politikarane til å seia ja til å busetta 16 flyktningar neste år.
Rådmannen rår politikarane til å seia ja til å busetta 16 flyktningar neste år. FOTO: Arkiv.

Ønsker å ta imot 16 flyktningar

Sauda kommune har blitt spurt om å ta imot 16 flyktningar neste år. Kommuneadministrasjonen anbefaler politikarane å seie ja.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har spurt Sauda kommune om dei kan busette 16 flyktningar i 2022. Totalt trur Imdi at Norge vil ta imot 5500 flyktningar neste år.

Tysdag neste veke skal formannskapet behandle denne saka. Administrasjonen meiner politikarane bør seie ja til å ta imot 16 flyktningar, der eventuell framtidig familiegjenforeining kan kome i tillegg. Administrasjonen meiner at kommunen sin helsesektor og skulesektor har kapasitet til å ta imot flyktningane.

Kommuneadministrasjonen viser også til at Sauda kommune har god erfaring med å ta imot flyktningar, og at dei statlege ordningane gir økonomiske foredelar ved å ta imot flyktningar. Det er nyleg tilsett ein person i introduksjonstenesta i Sauda kommune som har som oppgåve å legge til rette for flyktningar. Det blir også vurdert at det er ledig kapasitet på bustadmarknaden i Sauda.

Tidlegare har politikarane i Sauda uttalt at dei er positive til at Sauda tar imot fleire flyktningar.