Aksjonsformen er problemet, ikke Brakamoen

Svar til Tanja Håheimsnes, Ryfylke nettavis 24.11.2021.

Styrer i Brakamoen Barnehage SA, Tanja Håheimsnes, og jeg er enige i ganske mye. Vi er begge utdannet pedagoger med hver vår spesialisering – og vi vil det beste for barna våre, men vi har ulike perspektiver. For å forstå hvorfor så mange folkevalgte, foreldre, fagforeninger og interesserorganisasjoner nasjonalt reagerer på aksjonsformen til PBL og indirekte Brakamoen, kan det være greit med en kontekst.

SV fikk med seg både AP, FrP og SP i barnehageforliket i 2003, og for å nå full barnehagedekning var det – og er det fortsatt, viktig med private barnehager. Private barnehager, som Brakamoen, bidrar positivt til den norske velferdsmodellen.

Da vi fikk barnehageforliket eksisterte det ikke store og tunge barnehagekonsern som shippet penger til diverse skatteparadis slik blant annet Espira gjør i dag. Da var det små familiebarnehager, mellomstore og noen få store private ideelle barnehager som dro lasset sammen med de offentlige. Etter forliket ble det etablert flere kommersielle barnehagekonsern som kjøpte opp mange foreldreeide og ideelle barnehager.

Konsekvensen er nå at barnehagene, og dermed velferdsstaten, blir melket for mest mulig penger. Barnehagen Espira Holmenveien har betalt over 13 millioner de siste årene til konsernbidrag, og det synes ikke vi i SV er greit. I 2009 prøvde den rødgrønne regjeringen å stramme inn mulighetene for fortjeneste for kommersielle barnehageeiere. PBL aksjonerte også da og klarte å presse stortingsflertallet. Siden da har det for noen blitt svært lukrativt å eie barnehager og de største barnehagekonsernene troner nå på Kapitals liste over Norges største selskap og eierne på listen over landets rikeste personer. Penger som skulle gått til barnas beste har skapt noen av Norges rikeste.

Telemarksforskning publiserte i 2019 en rapport som slo fast at 1 milliard av pensjonstilskuddet til private barnehager ikke ble brukt på pensjon – men på andre ting. Hos de ideelle aktørene, som Brakamoen, blir overskuddet fra pensjon brukt på andre poster i budsjettet. Det kan være alt fra nye leker til barna, husleie, kursing av ansatte med mer. Problemet oppstår når vi tar av oss skylappene og ser lengre ut enn Saudafjorden – de kommersielle aktørene bruker nemlig ikke overskuddet på barna, men sender pengene videre opp i systemet til de store barnehagekonsernene. Når til og med Høyre, som ikke har noe imot profitt i velferden, selv foreslo å kutte pensjonstilskuddet – ja da burde alle skjønne at ordningen ikke fungerer slik den er tiltenkt.

SV og jeg er enig med Håheimsnes i at tilskuddsmodellen til private barnehager generelt må gjennomgås fordi den ikke treffer godt nok. Hadde SV sittet i regjering ville vi nok ikke gått for dagens pensjonstilskuddsløsning fordi den rammer spesielt hardt små ideelle barnehager som Brakamoen, og SV liker små private ideelle barnehager. Samtidig skal det nevnes at barnehager som har høyere utgifter til pensjon enn det de får fra staten, vil bli kompensert i forslaget fra AP/SP-regjeringen. SV har ingenting med dette politiske sølet som Støre-regjeringen arvet fra Solberg-regjeringen.

Utfordringen med selve aksjonen til PBL som Brakamoen deltok i, er av nasjonal karakter og må sees i en større politisk kontekst. Å kun se på budsjettall som bare påvirker Brakamoen blir for snevert i denne sammenhengen. Aldri før har uskyldige barn, som ei har hørt om Rødt eller FrP, blitt brukt som hovedbrikker i et politisk maktspill.

Før onsdag 24. november var det en konsensus om at det bare var hovedaktørene som skulle bli rammet ved aksjoner. Ved å akseptere PBLs aksjon, aksepterer vi også at spillereglene for hvem som rammes ved streik og politiske aksjoner endres. Å akseptere PBLs aksjon er å akseptere at det er greit å direkte ramme barn hardt og brutalt for å oppnå politisk vinning og maktpåvirkning. Heldigvis var det flere barnehager som valgte å ikke delta i markeringen, eller som endret sin markering. Tjodmarka Barnehage i Sola kommune snudde tvert om på tirsdag og valgte heller fakkeltog som aksjonsform, sammen med barna og foreldrene. Hadde Brakamoen valgt det samme, ville jeg selvsagt deltatt som folkevalgt.

Frem til onsdag var det konsensus at lockout mot barn ikke var greit – og jeg håper virkelig at det ikke blir den nye normen. Målet helliger ikke middelet til PBL!