Grunneigar Dagfinn Birkeland må betale 8400 kroner i året i eigedomsskatt fordi Statnett har master og linjer på hans eigedom. Det har Statnett fått medhald i av lagmannsretten. Nå er saka anka til Høgsterett.
Grunneigar Dagfinn Birkeland må betale 8400 kroner i året i eigedomsskatt fordi Statnett har master og linjer på hans eigedom. Det har Statnett fått medhald i av lagmannsretten. Nå er saka anka til Høgsterett. FOTO: Frank Waal/arkiv.

Sauda kommune ankar Statnett til Høgsterett