«Liv og røre» i byen vår

Da jeg vokste opp var det noe over 6 000 innbyggere i bygda. Etter dette har innbyggertallet bare gått en vei, til i dag cirka 4 500.

Skoleklasser er store i dag hvis det er 12-15 elever. I min klasse på ungdomsskolen var det 30 elever. Tallet på arbeidsplasser er kraftig redusert. Den gang laget vi skiløyper i hagene, slo ball og vippet på pinne i gata, for å nevne noen aktiviteter. Mesteparten av disse aktivitetene foregikk midt i blant oss.

Utviklingen med færre innbyggere og færre arbeidsplasser er noe de fleste ikke liker, og vi streber etter å opprettholde samme tjenestetilbud som før. Ikke minst har vi en kommuneadministrasjon som er like stor i dag, med cirka 4500 innbyggere, uten å komme nærmere inn på det.

Det blir lagt ned store summer og store ressurser på å skape nyetableringer og opprettholde tilbud og aktivitetsnivå. Men vi har et kjempeproblem som vi alle må være med på å løse: Så snart det etableres noe, enten det er utvidet tilbud for alle eller aktiviteter for barn og ungdom, og ikke minst næringsaktivitet, dukker problemet opp: Klager fra nærmeste naboer. Vi i Sauda er eksperter på å «ville ha», bare det ikke berører meg.

Noen eksempler som jeg kommer på i farten:

Smelteverket har jo hatt sitt opp gjennom tidene; støy og støv for å nevne noe, men hva hadde Sauda vært uten smelteverket?!!

Si-Glass, alle var vel enige om at den etableringen var noe av det beste og største som hadde skjedd etter krigen, men her også var det innsigelser. Det kom klager på støy og lysplager. Når autoklaven (stor trykktank), slipper trykket, blir det en sterk utblåsning med lyd som det ble klaget på, i tillegg til at lysanlegget som ble oppmontert på Si-Glasskaien sjenerte huseiere på Saua Gard!!!

Da Brakamoen barnehage ble bygget, ble det protester på støy og trafikkproblemer. Hvor skal en barnehage ligge? I mitt hue må det vel være bra at den ligger så nær brukerne som mulig.

Blandeverket til Br. Selvik hadde også sitt. Naboer var skeptiske til trafikk, støy og støv. Industriområdet på Birkeland ble etablert, og det kan en forstå skapte reaksjoner fra grunneiere, men når det ble som det ble, må vi innfinne oss med at det blir etableringer som kan medføre visse «ulemper» som støy og trafikk. I samme området ble det for en del år tilbake bygget et motocrossbane, en aktivitet som lærer barn/ungdom «mekking» og kjøreferdigheter under kontrollerte forhold. Her ble det også store protester fra naboer på andre sida av elva. Så har vi skytebanen i Saudasjøen, der har det vært skytebane så lenge jeg kan huske (og da er det lenge, for jeg begynner å bli gammel, sier noen), kom et byggefelt på andre sida veien, og hva skjer så, jo selvfølgelig klager folk i dette feltet på skyting og støyen det medfører. Var de ikke klar over at det følger med skyting på en skytebane?

Siste tilskudd var nå å lese i Ryfylke om klagen på støy fra idrettsanlegget, skatebanen og pumptrack-etableringen. Kjempebra tilbud etter mitt hue. Fått samlet mange varierte aktiviteter til barn og ungdom i nær tilknytning til hverandre i nærområdet. Veldig bra! Badeanlegget også ganske nærme.

Vi må alle «stikke fingeren i jorda» og tenke oss om. Skal vi ha gode tilbud for oss selv, barn og ungdom og ikke minst prøve å få til ny næringsaktivitet og nye arbeidsplasser, må vi alle bidra. Det letteste og det minste «vi» kan da være med på er aksept og tillatelse.

All aktivitet vil medføre «noe», men er det noe støy og eventuelt andre plager, er det et bevis på at det er aktivitet og ofte liv laga.

Sauda er jo nå inne i en tid hvor mye er på tapetet, spesielt med etableringer. Da er det viktig at vi som eventuelt vil få nye naboer tenker oss om og aksepter noe «plager», vi må kjenne vår besøkelsestid.

Med lykke til til kommunen og andre som er med på skape nye arbeidsplasser og aktivitet ellers.