Same procedure as last year?

Julen er en tid for tradisjoner, og like sikkert som Grevinnen og Hovmesteren på lille julaften kommer kommunalbudsjettet med krav om flere innsparinger. Igjen er det helse og omsorg (HO) som skal stå for brorparten av innsparinger.

Vi ser også nødvendigheten av å ruste oss for fremtiden og få et driftsregnskap som kan berede grunnen for en økonomisk stabil og bærekraftig kommunal drift. PWC-rapporten bringer i så måte ikke noe nytt til torgs, faktisk kommer de fleste forslag fra kommunens egne ansatte, PWC har tatt 1.5 millioner for å systematisere og trykke dette på glanset papir. Da er det rart å være vitne til politikerne som vil overkjøre administrasjonen og nærmest tvinge frem en stilling som vil svekke HO-budsjettet med to millioner kroner over to år for å fortelle hva som står i PwC-rapporten. Jeg er en enkel jente fra Sauda og har verken master- eller bachelorgrad på CV-en, men jeg klarer å lese rapporten og skjønner hva som står i den.

Det virker som om store deler av kommunestyret (Sp/KrF og Ap) tror at ansatte i HO er imot innsparing og effektivisering, det er vi ikke, det vi er imot er den stadige bruken av den berømmelige ostehøvelen når budsjettet skal barberes litt hvert år.

Se på Sauda smelteverk som jo de fleste har et forhold til, de har gått fra 1500 til 160 ansatte, mens produksjonen samtidig er doblet. Dette har de ikke klart ved å kutte i budsjettene, de har snarere investert store summer i effektivisering og opplæring av ansatte, deretter har innsparingen kommet som følge av økt satsing. Det må Sauda kommune også snart skjønne. Om en ser til for eksempel Bodø, har de, ved å satse på hjemme-rehabilitering spart 15 prosent av driftsbudsjettet, dette ville for hjemmetjenesten i Sauda med sitt driftsbudsjett på 28 millioner, medført til en besparing på 4.2 millioner pr år.

For å klare dette må det være en politisk og administrativ vilje til å satse, og sette de ansatte i stand til å lære opp brukere til å klare seg hjemme lengre. Hjemmebasert rehabilitering er gammelt nytt, og det mest paradoksale er at vi har personale med mye kompetanse på området som aldri får utøvd dette da fokus har vært å kun utføre de vedtakene bruker har krav på. Sannsynligvis vil det på kort sikt føre til økte driftsutgifter, men lengre fremme vil vi som samfunn tjene på det, driftsutgiftene vil reduseres, brukeren vil få økt livskvalitet i sine siste år og de ansatte vil få en mer meningsfull arbeidshverdag. Det er en vinn vinn-situasjon for alle parter.

Nå er jeg dessverre redd PwC-rapporten kun blir brukt til å tvinge gjennom stadig flere kutt i HO, vi ser allerede at skole og oppvekst er «fredet» fra politisk hold, mens HO er ilagt større kutt en det rådmannen og administrasjonen opprinnelig la opp til.

Personlig synes jeg PwC-rapporten er middelmådig venstrehåndsarbeid, en oppramsing av tiltak fra intervjuer av ansatte ispedd noen grafer fra SSB og tabeller fra KOSTRA. Dette er informasjon vi allerede hadde. Det vi hadde trengt var en analyse av organiseringen i Sauda kommune og hva vi kunne gjort der for å spare. Hva koster det å bygge om til institusjonsdrift og hva vil driftsutgiftene være. Kan vi tjene på å samle alle HO-tjenestene under ett tak for å utnytte resursene bedre? Skal vi ha én, to eller tre skoler, hva hadde det kostet og hva hadde vi spart? Hva koster det å satse på hjemmebasert rehabilitering og hvor mange kunne da vært hjemme i egen bolig? Først da har vi kunnskap til og ta de grepene vi trenger for å få ned utgiftene.

Mitt ønske for julen er at ansatte i Sauda kommune skal kunne gå inn i julefeiringen uten tanke for økonomiske innstramminger på arbeidsplassen med den usikkerheten dette innbefatter

Men jeg er redd det blir «… same procedure as every year, James!»