Bilde1
FOTO: Skjermdump.

50 prosent Enova-støtte til betongbrygge? Lykke til …

Utgraving av finmasser ved bølger og dønninger er et problem flere steder i Sauda, fortsetter prosessen kan konsekvensene være svært kostbarere sammenlignet med forebyggingstiltak.

En populær spasertur i Sauda er langs havneområdet fra de fargerike båtnaustene med nesen rettet mot Treaskjæret i enden av promenaden. Den oppmerksomme turgåeren har kanskje skjenket de ujamne delene av veien en tanke, og konkludert med at arbeiderene bak veien neppe kan ha brukt et vater.

Ujamnheten skyldes en pågående utvasking av massen forårsaket av bølger og dønninger som skyller innover. Det er nylig lagt et lag betong for å rette opp i deler av turstiens helling ned mot sjøen, men retter ikke opp i problemets kilde.

Bølgene som står for utvaskingen er vanskelig å gjøre noe med uten å bremse all skipsfart inn og ut fjorden, men en bølgebryter ved Treaskjæret vil hindre bølgene i å skylle innover havneområdet.

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for årene 2022-2025 har alvorligheten av utgravingen fått plass i investeringsbudsjettet for året 2023, det er altså ikke viktig nok til å komme inn under neste års investeringer. Det er satt av 1 500 000 kroner til «Bølgebryter Treaskjæret» for året 2023. Forslaget til investeringsbudsjett for det kommende året har i stedet flere kjekt-å-ha-prosjekter i dyre dommer, eksempelvis: robotgressklippere, enda en unødvendig gang-/sykkelbro, pengepott for bassengleker og en årlig sykkelstativpott. Bare dette til en samlet investering på svimlende 6 650 000 kroner, for året 2022. Det mangler ikke på penger så hva er da begrunnelsen for at bølgebryteren er forslått å bygges i 2023, og ikke i det kommende året?

På side 55 i økonomiplanen er hvert prosjekt i budsjettet beskrevet med en kommentar. Kommentaren til «Bølgebryter Treaskjæret (C1)» lyder som følger: «Forprosjekt gjennomført i 2021. Forprosjektet avdekka at dagens havneregister er ikkje av god nok kvalitet til å nytta som underlag til ein søknad. Ein må difor få samla inn data gjennom 2022 slik at ein kan søka om støtte i 2023. Det blir søkt om støtte frå Enova som støtter slike tiltak med opp til 50 prosent. Det er totalkost som er oppgitt i tabell.». Først og fremst hva er Enova? For er lett å bli forvirret av å lese en slik kommentar. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, hvor de kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. Søknaden som visstnok skal jobbes med i 2022 vil antakelig ikke innvilges, betongbrygger regnes overaskende nok ikke som et klimatiltak.

Det er alvorlig om prosjektet blir utsatt på usaklig grunnlag. Det mangler verken på penger eller planer, men kanskje en viss realitetsoppfatning. Endelig politisk vedtak i kommunestyret er 15. desember, da må nødvendige prosjekt prioriteres før unødvendige kjekt-å-ha-prosjekter!