Sauda Høgres Dagfinn Birkeland og Filippo Ballarin meiner tida er overmoden for ta store og viktige investeringar innan eldreomsorga. Dei meiner Åbøtunet må prioriterast foran nytt torg, ny bru og ny Saudahall.
Sauda Høgres Dagfinn Birkeland og Filippo Ballarin meiner tida er overmoden for ta store og viktige investeringar innan eldreomsorga. Dei meiner Åbøtunet må prioriterast foran nytt torg, ny bru og ny Saudahall. FOTO: Ingvil Bakka.

Om ei veke skal 2022-budsjettet vedtas:

Åtvarar sterkt mot nok ei Åbøtunet-utsetting