Kristian Landro og dei andre eigarane av Sauda Klubb kan få ei stor økonomisk utfordring om dei ikkje klarar å få varma opp festsalen. Dei gamle radiatorane er ikkje muleg å reparere, og det er usikkert om det blir gitt løyve til å installer varmepumper. Foto: Andreas Isaksen.
Kristian Landro og dei andre eigarane av Sauda Klubb kan få ei stor økonomisk utfordring om dei ikkje klarar å få varma opp festsalen. Dei gamle radiatorane er ikkje muleg å reparere, og det er usikkert om det blir gitt løyve til å installer varmepumper. Foto: Andreas Isaksen.

Sauda Klubb er verna mot synlege endringar:

Får ikkje byte ut dei defekte radiatorane med varmepumper