Ei steinras som reiv ned ei  høgspentmast har gjort at Haugaland Kraft har måtta ty til dieselaggregat for å forsyna straumkundar i Honganvik-området.
Ei steinras som reiv ned ei  høgspentmast har gjort at Haugaland Kraft har måtta ty til dieselaggregat for å forsyna straumkundar i Honganvik-området. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Aggregat-kluss etter straumbrot