Alle enkeltbillettar i badeanlegget er føreslått heva med ein tiar frå nyttår.
Alle enkeltbillettar i badeanlegget er føreslått heva med ein tiar frå nyttår. FOTO: Per Inge Fjellheim/arkiv.

Det blir dyrare i badeanlegget