Medan færre nordmenn er medlemmer av Kyrkja, aukar medlemstala i andre trus- og livssynssamfunn.
Medan færre nordmenn er medlemmer av Kyrkja, aukar medlemstala i andre trus- og livssynssamfunn. FOTO: Ørn E. Borgen/NTB/NPK

Færre nordmenn er medlemmer av Kyrkja