Kraftlinjer 3 aug 2021
FOTO: Knut Atle M. Seim.

Utset innføringa av ny nettleige