Ivar Johannes Handeland (Sp) innrømma, til liks med fleire partikollegaer, at han hadde vore skeptisk til å bruka to millionar kroner på ei ny stilling som skal arbeida med å spara pengar. Både han og resten av Sp-representantane stemte imidlertid for stillinga, saman med KrF og SV sine representantar, og sikra dermed fleirtal.
Ivar Johannes Handeland (Sp) innrømma, til liks med fleire partikollegaer, at han hadde vore skeptisk til å bruka to millionar kroner på ei ny stilling som skal arbeida med å spara pengar. Både han og resten av Sp-representantane stemte imidlertid for stillinga, saman med KrF og SV sine representantar, og sikra dermed fleirtal. FOTO: Arkiv.

Vedtok ny prosjektstilling trass stor skepsis