Piggtråd har vore ulovleg å bruke sidan 1. januar 2010.
Piggtråd har vore ulovleg å bruke sidan 1. januar 2010. FOTO: Leif R Jansson / NTB / NPK)

230 kilometer med gammal piggtråd er fjerna i Rogaland