Kommunen bør ta over ansvaret for vegen til Roaldtræ, meiner innsendaren.
Kommunen bør ta over ansvaret for vegen til Roaldtræ, meiner innsendaren. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Privat veg på Espeland

Jeg er nødt til å ytre meg om vegsaken på Espeland (Roaldtræ) da den må være dypt urettferdig.

Hvorfor skal ikke kommunen eie og overta ansvar for en veg inn i et område med flere husstander (byggefelt) slik de gjør andre steder i Sauda?

Når det nå er opparbeidet nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg av kommunen, og også asfalterte veger, så må det være opplagt at kommunen må ta fremtidig vedlikehold og snørydding der som andre steder med flere hus i et konsentrert område.

Jeg håper rettferdige politikere kan se på denne saken og sørge for at det blir likebehandling i dag, uavhengig av hva som har vært gjeldende tidligere.