Sigrid Isberg Klyve har vore engasjert i Sauda Golfklubb sidan opninga for omlag 14 år sidan. Ho fortel at det ligg mykje arbeid bak dei finklipte greenane, og oppfordrar no folk til å respektere forbodet mot å ferdast på desse.
Sigrid Isberg Klyve har vore engasjert i Sauda Golfklubb sidan opninga for omlag 14 år sidan. Ho fortel at det ligg mykje arbeid bak dei finklipte greenane, og oppfordrar no folk til å respektere forbodet mot å ferdast på desse. FOTO: Andreas Isaksen.

Golfbana blir brukt som akebakkar:

– Ver så snill å la greenane vere i fred