Det blei fødd fleire barn i Norge i koronaåret 2021 enn i koronastartåret 2020. I  Sauda steig fødselstalet frå 35 fødslar i 2020 til 50 fødslar i 2021. Vesle Sondre Lie Midthun møtte verda for første gong inne i ambulansen, i vegkanten nær Knapphus.
Det blei fødd fleire barn i Norge i koronaåret 2021 enn i koronastartåret 2020. I Sauda steig fødselstalet frå 35 fødslar i 2020 til 50 fødslar i 2021. Vesle Sondre Lie Midthun møtte verda for første gong inne i ambulansen, i vegkanten nær Knapphus. FOTO: Privat.

50 fødde i 2021 – 48 på sjukehuset og to i ambulansen