Ordførar Linn Therese Erve (Ap) i Sveio er glad for at fleirtalet for å bli i Vestland var såpass stort.
Ordførar Linn Therese Erve (Ap) i Sveio er glad for at fleirtalet for å bli i Vestland var såpass stort. FOTO: Sveio kommune.

Klart fleirtal i Sveio for å bli verande i Vestland