Vernet av Åbødalsvassdraget i 2005 sette krokfot på småkraftplanane til Johannes Bakka (til venstre) og dei øvrige grunneigarane langs elva. Nå er alle dei fire største partia på Stortinget positive til å vurdera skånsam kraftutbygging i verna vassdrag. Ordførar Asbjørn Birkeland er positiv til å tillata småkraft i nedre del av vassdraget.
Vernet av Åbødalsvassdraget i 2005 sette krokfot på småkraftplanane til Johannes Bakka (til venstre) og dei øvrige grunneigarane langs elva. Nå er alle dei fire største partia på Stortinget positive til å vurdera skånsam kraftutbygging i verna vassdrag. Ordførar Asbjørn Birkeland er positiv til å tillata småkraft i nedre del av vassdraget. FOTO: Andreas Isaksen.

Blir det omkamp om Åbødalsvassdraget?