Vossovassdraget i Voss er eitt av ti vassdrag Høgre vil byggje ut.
Vossovassdraget i Voss er eitt av ti vassdrag Høgre vil byggje ut. FOTO: Marit Hommedal / NTB / NPK

Høgre vil byggje ut verna vassdrag i Etne og Ullensvang