Adm_utval_Sauda DMS
FOTO: Tilsette som jobbar overtid som følge av koronapandemien skal nå godtgjerast ekstra økonomisk. Men leiinga og dei tilsette er ikkje einige om kva som er koronarelatert og kva som ikkje er koronarelatert. Illustrasjonsfoto: Ingvil Bakka.

Koronarelatert overtid eller ikkje-koronarelatert overtid:

Ikkje einige om overtidskompensasjon