Sauda vidaregåande skule må fri til tidlegare elevar når dei skal rekruttera trafikklærarar til yrkessjåførutdanninga si. Utfordringa er at det er både eit tidkrevande og komplisert utdanningsløp for å bli trafikklærar for tunge kjøretøy. Nå skal Stortinget diskutera om utdanningsløpet kan gjerast enklare. Trafikklærar og tidlegare elev Ante Arthun er her med VG3-yrkessjåførelev William Gåsland (18).
Sauda vidaregåande skule må fri til tidlegare elevar når dei skal rekruttera trafikklærarar til yrkessjåførutdanninga si. Utfordringa er at det er både eit tidkrevande og komplisert utdanningsløp for å bli trafikklærar for tunge kjøretøy. Nå skal Stortinget diskutera om utdanningsløpet kan gjerast enklare. Trafikklærar og tidlegare elev Ante Arthun er her med VG3-yrkessjåførelev William Gåsland (18). FOTO: Ingvil Bakka. i

Sauda vidaregåande skule sine rekrutteringsutfordringar:

Ber tidlegare elevar bli lærarar