Arbeidsløyse kan blant anna føre til auka stressnivå i kroppen, angst, depresjon og andre mentale lidingar. Menn ser ut til å bli hardast ramma, ifølgje ein ny studie.
Arbeidsløyse kan blant anna føre til auka stressnivå i kroppen, angst, depresjon og andre mentale lidingar. Menn ser ut til å bli hardast ramma, ifølgje ein ny studie. FOTO: Gorm Kallestad / NTB/ NPK

Arbeidsløyse er helseskadeleg – spesielt for menn