Andedammens venner har fått ein knallstart etter at dei registrerte seg som mottakarar av Norsk Tippings grasrotmidlar i slutten av april 2021. Her er Sebastian Skorpe Sandanger (frå venstre), Nils Jarle Sandanger, Hans Søndenå og Alf Jan Olsen på plass i grøne omgivelsar ved Andedammen.
Andedammens venner har fått ein knallstart etter at dei registrerte seg som mottakarar av Norsk Tippings grasrotmidlar i slutten av april 2021. Her er Sebastian Skorpe Sandanger (frå venstre), Nils Jarle Sandanger, Hans Søndenå og Alf Jan Olsen på plass i grøne omgivelsar ved Andedammen. FOTO: Even Emberland/arkiv.

Grasrotandelen frå 2021 er klar: Knallstart for Andedammens venner