Smitten i Sauda er framleis låg, på trass av kraftig stigande smitte i resten av fylket. Vaksineringa i Sauda er no inne i sin førebels siste fase. Fungerande kommuneoverlege Barbro Saltnes stadfestar at Sauda vil følge dei nasjonale lettingane som er venta dei neste vekene.
Smitten i Sauda er framleis låg, på trass av kraftig stigande smitte i resten av fylket. Vaksineringa i Sauda er no inne i sin førebels siste fase. Fungerande kommuneoverlege Barbro Saltnes stadfestar at Sauda vil følge dei nasjonale lettingane som er venta dei neste vekene. FOTO: Arkiv.

Kraftig smitteauke i heile fylket: Sauda er det einaste unntaket