Yrande liv både inne i Saudahallen og i utebassenga. 2019 var det siste året med normal drift i badeanlegget i Saudahallen, og no håpar dei tilsette at 2022 blir året der koronarestriksjonar og unormalt høge utgifter er historie.
Yrande liv både inne i Saudahallen og i utebassenga. 2019 var det siste året med normal drift i badeanlegget i Saudahallen, og no håpar dei tilsette at 2022 blir året der koronarestriksjonar og unormalt høge utgifter er historie. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

Vurderer nye investeringar i Saudahallen:

– No vil vi gjere det endå kjekkare å bade