Sps Silje Eriksen er nå fast møtande medlem i både utval for samfunnsutvikling, administrasjonsutvalet og formannskapet, i tillegg til kommunestyret.
Sps Silje Eriksen er nå fast møtande medlem i både utval for samfunnsutvikling, administrasjonsutvalet og formannskapet, i tillegg til kommunestyret. FOTO: Ingvil Bakka.

Sps Silje Eriksen er nå med i både utval for samfunnsutvikling og formannskapet